Velkommen til Dansk Frieser Forbund
 
 
Forbundet for Danmarks smukke sorte perler


I daglig tale går vi under navnet DFF - Vi arbejder for at fremme kendskabet til frieser hesten og for at fremme avlen i Danmark.

Foreningen kan til hver tid kontaktes og vi hjælper med råd og vejledning om valget af den rigtige hest til dit behov hvis du er ny indenfor frieser verdenen. DFF drives af en bestyrelse som vælges hvert år på vores general forsamling. du kan kontakte bestyrelsen her : Kontakt os 


DFF blev oprettet den 24. januar 1987, ved en stiftende generalforsamling på Fyn. På daværende tidspunkt var der ca. 20 frieser heste i landet, dette tal har siden været støt stigende.

DFF samarbejder med flere lokalforeninger som du også kan have glæde af at tilmelde dig. I dette samarbejde arrangerer vi kåringer, IBOP, dressur championat, frieser stævner, opvisninger, shows samt deltager på dyrskuer over hele landet.

Du kan søge almindelige informationer om frieseren, avl, sporten og kåringer etc. på vores alm hjemmeside www.danskfrieserforbund.dk.

Klubmodul - hvor du er nu er for medlemmer - her man man tilmelde sig events og se historiske data.

 
 
 
 
                 
 
 
         
 
 

Nyheder

Events