Hjælp til køb af frieser

Gode råd ved køb

På denne side finder du gode råd om hvilke overvejelser du kan gøre dig inden et køb af en Frieser:

 • Føl eller Plag
 • Hoppe, Hingst eller Vallak
 • Danmark eller Holland
 • Papirer
 • Pris
 • Besigtigelse

Køb føl eller plag

Hvis du ønsker at følge din hest, mens den vokser op, at passe og uddanne en efter dine ønsker, skal du købe et fravænnet føl.

Det kræver dog nogen erfaring i pasning, omgang og, isærdeleshed, fodring. Du skal tænke på at et føl først skal lære alt det, som man kan forvente, er en selvfølge i daglig omgang og benyttelse af en ride- eller kørehest. Det gælder lige fra hovpleje, soignering, opsadling, til tilkørsel og tilridning, som man jo ganske vist kan overlade til fagfolk.

Dressur

Frieserens historie viser, at allerede så berømte mænd som Max Fugger, Georg Simon Winters von Adlersfluegeln og Marguisen af New Castle har erkendt hestens indlæringsevne og dens egnethed til dressur og den høje skole.

Cirkus

Den legendariske Frieserhingst "Othello" (kendt fra filmen Lady Hawk og lommetyven) fra Strassbourghs cirkus viste dagligt indtil for nylig dressur- og lektioner i den høje skole. Også i dag arbejder cirkus såsom Benneweis, Knie, Barum og Williams -Althoff med Friesere.

Drægtig hoppe

Erfaring i pleje og avl er specielt nødvendig ved køb af en drægtig hoppe. Her erhverver man også risikoen ved folingen og kan udelukkende søge det kommende føls kvaliteter ved at studere hoppens eksteriør og gang, samt i stambogspapirerne.

Et- eller toårsplag

Ved køb af en et- eller toårs plag, har køberen ofte svært ved at bedømme det endelige resultat, da disse unge heste ofte vokser "ujævnt". Somme tider er hesten for høj foran, til andre tider bag til, uden at dette behøver at være et endegyldigt bevis for, at hesten som udvokset vil være " uharmonisk".

Køb hoppe - hingst - vallak:

Hoppe til avl

Hvis man ikke kun ønsker at benytte sin hest til ridning og kørsel, men også har interesse for avl, er købet en egnet Frieserhoppe.

Et godt råd er at anskaffe en kåret hoppe, for hvor stor er skuffelsen ikke, hvis hoppen skulle blive afvist på grund af for ringe størrelse, nogle utilladelige hvide hår eller andre mangler, der måtte forhindre hoppens optagelse i stambogen.

Endelig må man ikke glemme, at avlshopper i perioder ikke kan benyttes som konkurrenceheste, det drejer sig om bedækningssæsonen og en tid før og efter folingen.

Hingste som køreheste

Passionerede kuske foretrækker Frieserhingste frem for hopper på grund af hingstenes, som regel, gode temperament. Frieserhingste er for det meste ukomplicerede i stalden, men hestepasseren bør dog have gennemslagskraft og erfaring i omgang med hingste.

Endelig må man huske, at det kan give praktiske problemer ved samtidigt hold af hingste og hopper f.eks. når hestene er på fold.

Køberen af en hingst skal ikke have det primære håb, at hingsten besidder kvalifikationer til at passere F.P.S.'s meget strenge hingste selektion. Af hver tusind fødte hingsteføl bliver kun 4-5 stykker fundet egnet til materiale prøvning!

Vallak

Ofte falder beslutningen til fordel for anskaffelse af en vallak. Er vallakken godt tilredet/-kørt bliver anskaffelsesprisen højere. Ligeledes kan det have betydning, om vallakken er kåret og optaget i stambogen som stambogs- eller stervallak og dermed fået et kvalitets prædikat!

Køb i Danmark eller i Holland

Om hesten skal anskaffes i Danmark eller hentes hjem fra udlandet, er et spørgsmål om udbud. Det skal dog pointeres at alle heste, registreret i det hollandske forbund F.P.S., det være sig i Danmark, Tyskland, Nordamerika.... er bedømt efter de samme regler og metoder, idet alle forbund under F.P.S. har hollandske dommere til kåringerne.Således er stambog, ster, model og preferent prædikaterne lige så værdifulde i Danmark som i Holland.

Papirer:

Stambog

Tilbage står for køberen at bedømme den enkelte hests gang, afstamning, eksteriør og karakter, men det er jo en del af sporten!

Hvilke papirer D.F.F. har indgået aftaler og kontrakt med F.P.S., der fører en stambog med hundrede år gamle traditioner om renavl af Frieserheste og især bygger på krav om streng hingste selektion.

D.F.F. støtter denne stambogsordning og anbefaler således køb af heste optaget af F.P.S. og med hollandske stamtavler.

Stamtavle, følbog

Der findes dog afkom af hingste, som ikke er godkendte af F.P.S. F.P.S. udsteder tre kategorier af (forfalskningssikre) stamtavler for heste af forskellig kvalitet:

GUL-GRØNNEfor afkom efter F.P.S. godkendte Stambogshingste. Indtil hesten kåres op er disse papirer følbogsregistrering. (før 1989 var de trykt på hvidt papir). Alle nye stamtavler trykt efter 1. januar 2015 er BLÅ-HVIDE

BRUNE til i bibog l optagne Frieserheste.De gælder for efterkommere til følbogshingste, som af F.P.S. har modtaget speciel bedækningstilladelse. Alle nye stamtavler trykt efter 1. januar 2015 er SORT-HVIDE

BLÅtil efterkommere af hingste som ingen form for bedækningstilladelse har modtaget (Bibog 2).

Tatovering

Frieserheste, der er optaget af F.P.S. er alle, siden 1989, forsynet med et tatoveret nummer under venstre side af tungen. Det er dog set, at dette nummer kan forsvinde med årene.

Chip

Fra 1997 får alle føl en chip indsat i venstre. side af halsen og modtager sammen med stambogen et hestepas iflg. ny EU-regler. Fra år 2000 skal alle heste have en chip og hestepas for at kunne krydse grænserne.

Hvad man kan læse af papirerne

Papirerne fortæller navnet på hesten, fødselsdato, køn, hvilket register hesten er optaget i, afstamningen i fire generationer (de gamle papirer fra før 1989, i tre generationer), dato og opnået prædikat samt præmie ved kåringer.

F.P.S. giver, efter meget strenge regler, sjældent første, oftere anden og tredje præmier. Hestens kvalitet kan give prædikatet "ster", "Kroon" eller "model" mens prædikatet "preferent" og "prestatie" opnås på baggrund af afkommet.

Af speciel betydning

Hestens far., Hvis det er en stambogshingst, vil de overførte arveanlæg for "Frieserkendere" være et begreb. Således kan man med nogen forudsigelighed fortælle hvilken type Frieser et føl eller en plag vil udvikle sig til.

"Moderlinien" er ligeledes interessant: hvilke prædikater har mor, mormor og oldemor opnået. Således findes kun meget få kårede stambogshingste, hvor moderlinien ikke mindst er ster i tre generationer!

F.P.S. har udgivet en hoppestambog med udførlig beskrivelse af hoppestammerne. Ligeledes udgives årligt information, i form af et løsbladsystem, om stambogshingstene, til avlsmæssig vurdering i brug.

Hvad sker der med papirerne ved køb?

K.F.P.S. ejer hestenes papirer og ved salg af et føl modtager sælger det beløb (minus et gebyr) han har betalt ved udstedelsen, efter påtegnelse af ejendomsoverdragelsen og indsendelse af stamtavlen til KFPS

Papirerne/stamtavlen skal sendes til:

KFPS Oprijlaan 1 9205 BZ Drachten, Nederland

Ligesom køber modtager nyt papir med sit navn påtegnet og opkrævning af et beløb for stamtavlen (i 1996 NLG. 100,-). For at erhverve stamtavler kræves medlemskab af K.F.P.S.

Pris

Hvor får jeg en billig Frieser?

"Hvor får jeg en billig Frieser, papirerne er ikke så vigtige" Den, som giver sig i lag med Frieserheste, skal vide, at man dermed også påtager sig et ansvar for bevarelsen af en af Europas længst renavlede hesteracer.

Den avler, som benytter dårligt avlsmateriale for at frembringe billige heste, modarbejder det årelange avlsarbejde med renholdelse og forbedring af racen.

Prisen på en Frieserhest er, som alt andet, afhængig af udbud og efterspørgsel. De sidste 10 års stigende efterspørgsel har fået priserne til at stige. Hvis en sælger tilbyder en hest til en "lavere" pris, må det derfor mane til eftertanke, om hesten har en fejl, om kvaliteten er i orden, om den kan komme i fol osv.

Man kan kun bebrejde sig selv, hvis man efter et "godt køb" opdager, at hesten egentlig ikke er så god.

Hvad koster et føl?

Det er ikke uvæsentligt at vide hvilke typiske udgifter der er forbundet med ifoling og opdræt af en Frieserhest: Bedækningsgebyr, dyrlægeudgifter, transport, foderpenge tilsammen: ca. 12000 - 15000 kr.

Udgifter til en avlshoppe såsom foder, dyrlæge, smed, forsikring.

Besigtigelse

Hvad bør man iagttage ved køb

Hvis man ikke er specielt kendt med Frieserheste eller heste i almindelighed, er det en god ide at alliere sig med en Frieser- eller i det mindste en hestekender, når man skal ud og se på det kommende vidunder!

Ved besigtigelsen skal man bede om at se hesten fritløbende i alle gangarter, og hvis noget ikke er godt, må man ikke stille sig tilfreds med udsagn som: " underlaget er noget glat i dag " den har lige spist","min kone red en lang tur i går", " så skal I bare se, hvor den kan løbe, når solen skinner", " det er også den smed" osv.

Sig tak og vend tilbage en anden dag. Hvis det er muligt, så se hesten i arbejde, under sadel eller for vogn, måske kan du selv eller din allierede få mulighed for at prøve hesten.

Det er vigtigt at observere hestens adfærd i stalden, i arbejde, ved fodring og soignering. Ved at løfte hestens ben kan man få et indtryk af både hestens samarbejdsvillighed og hovenes kvalitet.

På hestens papir, som naturligvis skal være de originale, er påført tunge- /chipnummeret som kan bruges til identifikation. Stil eventuelt sælger nedenstående spørgsmål:

 • Hvorfor skal hesten sælges?
 • Uddannelsesniveau
 • Sundhedstilstand
 • Tidligere sygdomme eller uheld
 • Tidligere ejere
 • Evt. unoder

Det er altid en god ide at lade en dyrlæge se på hesten før endelig handel indgås . Ved køb af avlshopper bør man lade en dyrlæge drægtigheds- /avlsduelighedsbestemme hoppen.

Nyheder

Events